تماس با ما

تهران-اتوبان بابایی-مجتمع ارکیده-برج B-طبقه ۱۲-واحد ۱

۹۸۲۱۷۶۸۳۰۴۱۸

شماره ارتباط مستقیم با مدیرمسئول:۹۸۹۱۲۲۰۴۱۲۰۷
ارتباط با بخش تبلیغات و رپرتاژ خبری:۹۸۹۰۲۲۰۰۲۴۲۴
ارتباط با مستقیم با دبیرتحریریه :۹۸۹۱۲۲۷۲۳۱۲۹